Uitkoop van uw mede-aandeelhouder

Bij de beëindiging van een samenwerking tussen aandeelhouders is het nodig om de waarde van de onderneming of het over te dragen aandelenpakket vast te stellen. Het inschakelen van een deskundige waardeerder kan bijdragen aan het bereiken van een voor alle partijen aanvaardbare oplossing. De waardering kan uitgevoerd worden in opdracht van één der belanghebbenden, of in de vorm van een -al of niet bindend- advies aan beide partijen.

Sman Business Value heeft een ruime ervaring in uitkoopsituaties tussen aandeelhouders, zowel in de rol van adviseur van één van de partijen, maar ook in de positie van onafhankelijk deskundige. Geregeld worden partners van ons bureau ter beslechting van aandeelhoudersgeschillen als deskundige benoemd door de rechterlijke macht. Wij blijven daarbij realistisch en zakelijk.

Mochten partijen in minnelijk overleg niet tot overeenstemming kunnen komen over de prijs van een aandelenpakket, dan voorzien de statuten van de vennootschap doorgaans in een regeling waarbij de prijs door een of meerdere onafhankelijke deskundigen dient te worden vastgesteld. Ons lidmaatschap van het Nederlands Instituut voor Register Valuators en inschrijving bij het Landelijk Register voor Gerechtelijk Deskundigen maakt dat een waardebepaling die door Sman Business Value gemaakt is, ook bij eventuele juridische procedures inzetbaar is en als onderbouwing kan dienen.