Een management buy-in (MBI) is een vorm van overname waarbij een bedrijf of businessunit wordt overgenomen door managers van buiten de onderneming. In tegenstelling tot een MBO is het overnemende management dus niet reeds werkzaam bij de onderneming.

Een MBI kent vaak een complexere transactiefinanciering en de nieuwe eigenaren worden veelal gesteund door externe financiers. In sommige gevallen zal ook de verkopende aandeelhouder een deel van de transactiefinanciering verstrekken.

Gelet op de doorgaans beperkte solvabiliteit en beperkte zekerheden, steunt de financiering in belangrijke mate op de verwachte toekomstige cashflow. Ook is het niet ongebruikelijk dat een earn-out wordt overeengekomen. Daarbij wordt de betaling van een deel van de koopsom uitgesteld (en is deze veelal afhankelijk van toekomstige prestaties).

Wij kunnen u helpen met het business plan, de waardering, de financiering en/of met de coördinatie van de deal. Wij hebben ervaring opgedaan in zowel meerdere succesvolle MBO’s en MBI’s, als in verschillende niet succesvolle pogingen. Wij zijn daardoor goed in staat u door een dergelijk traject te loodsen.

Indien u zich oriënteert op een management buy-in, als verkoper of als beoogd aandeelhouder, willen wij graag tijd vrijmaken voor een oriënterend kennismakingsgesprek.