Uitkoopprocedures en onteigening

Voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam heeft Sman Business Value als gerechtelijk deskundige waarderingen uitgevoerd in het kader van diverse omvangrijke uitkoopprocedures zoals onder andere Gucci Group N.V. (omzet € 4,9 miljard) en IFCO Systems N.V. (omzet € 1,0 miljard).

Als partijadviseur heeft Sman Business Value waarderingsanalyses uitgevoerd voor uitkoopprocedures inzake Bank Mendes Gans (dochteronderneming van ING) en Infotheek Groep.

Voorts adviseerde Sman Business Value een twaalftal advocatenkantoren bij de voor de Ondernemingskamer gevoerde procedure inzake de schadeloosstelling van onteigende houders van effecten en overige vermogensbestanddelen van SNS REAAL.