Referenties

Sman Business Value hanteert een strikt beleid betreffende vertrouwelijkheid. Dit betekent dat referenties en cliëntnamen, behoudens van zaken die in de openbaarheid zijn, niet genoemd kunnen worden.

In algemene zin kan worden aangegeven dat ons bureau heeft geadviseerd in diverse faillissementskwesties. Casussen betroffen onder andere het in opdracht van curatoren waarderen van een over te dragen bedrijfsonderdelen (uit faillissement). Ook hebben wij in opdracht van directies en Raden Commissarissen waarderingen uitgevoerd van gezonde bedrijfsonderdelen in het kader van herstructureringen en doorstart. Met het oog op mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid is het van belang dat dergelijke transacties op marktconforme voorwaarden plaats vindt en er sprake is van een gedocumenteerde, onderbouwde waardering. Voorts hebben wij als gerechtelijk deskundige ervaring met de beoordeling van de zakelijkheid van transacties vooruitlopend op faillissement (in het kader van mogelijke actio pauliana en bestuurdersaansprakelijkheid).
Binnen Sman Business Value is de kennis en ervaring aanwezig om u goed ter zijde te staan. Bent u als advocaat of curator betrokken bij een surseance of (dreigend) faillissement, belt u ons dan voor een kennismaking.

Referenties