Purchase price allocation

Volgens de afspraken binnen de International Financial Reporting Standard (IFRS) en US-GAAP dienen ondernemingen de koopsom van acquisities toe te rekenen aan alle identificeerbare activa en passiva (purchase price allocation).

Sman Business Value heeft ervaring in het uitvoeren van purchase price allocations. Wij hebben bijzonder ruime ervaring met de waardering van immateriële activa (patenten, researchprojecten), ook bij grote beursgenoteerde ondernemingen.

Bent u als accountant betrokken bij een purchase price allocation, belt u ons dan voor een kennismaking.