Impairment valuation

Volgens de afspraken binnen de International Financial Reporting Standard (IFRS) dienen ondernemingen de koopsom van acquisities toe te rekenen aan alle identificeerbare activa en passiva (purchase price allocation). Daarna dient jaarlijks een impairmenttest te worden uitgevoerd op de geactiveerde goodwill en overige immateriële vaste activa met een onbepaalde levensduur.

Sman Business Value heeft ervaring in het uitvoeren van impairment testen. In overleg met u als accountant en met de onderneming die het betreft kunnen wij een structuur opzetten waarbinnen de voor de waardering relevante factoren zoals vermogenskosten, groeiverwachting en marktpositie helder worden vastgelegd en periodiek kunnen worden geëvalueerd. Doordat wij dagelijks met ondernemingswaarderingen en transacties bezig zijn, is Sman Business Value een professionele partner voor uw impairment tests.

Bent u als accountant betrokken bij een impairment test of purchase price allocation, belt u ons dan voor een kennismaking.