Sman Business Value hanteert een strikt beleid betreffende vertrouwelijkheid. Dit betekent dat referenties en cliëntnamen, behoudens van zaken die in de openbaarheid zijn, niet genoemd kunnen worden.
Sinds de oprichting van Sman Business Value, meer dan 20 jaar geleden, heeft ons bureau vele opdrachten uitgevoerd voor middelgrote en grote (beursgenoteerde) ondernemingen, maar ook voor het midden- en kleinbedrijf. Deze opdrachten spreiden zich uit over vrijwel alle branches.
Binnen Sman Business Value is ruime kennis en ervaring aanwezig met grootschalige schadeonderzoeken met significante financiële belangen, zowel in de rol van partijadviseur als in de rol van onafhankelijk, gerechtelijk deskundige.

Onze opdrachtgevers en verwijzers zijn veelal de adviseurs van het bedrijfsleven. Wij worden ingeschakeld door vooraanstaande advocaten- en accountantskantoren, maar ook directeuren, ondernemers en commissarissen weten ons te vinden. In algemene zin kan worden aangegeven dat ons bureau heeft geadviseerd in opdrachten waarin werd samengewerkt met vele kantoren uit de grotere advocatuur. Dit betreft onder andere: NautaDutilh, Loyens&Loeff, Houthoff Buruma, Allen&Overy, Stibbe, CMS Derks Star Busmann, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Clifford Chance, Van Doorne, Boekel De Nerée, Dirkzwager, Kenndy Van der Laan, Baker & McKenzie, VMW Taxand, Ploum Lodder Princen, Dommerholt, BarentsKrans, Simmons & Simmons.
Voorts hebben wij geadviseerd in opdrachten waarin werd samengewerkt met alle “Big Four” accountantskantoren en ook zeer vele middelgrote en kleinere accountantskantoren.
Partners van Sman Business Value worden geregeld als deskundige benoemd door de rechterlijke macht, onder andere door de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. Ook vinden benoemingen plaats door Kamers van Koophandel en het Nederlands Arbitrage Instituut. Zij staan als deskundige ingeschreven in de desbetreffende registers zoals het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen en DIX, het deskundigenregister van en voor de rechterlijke macht voor civielrechtelijke en bestuursrechtelijke rechtspleging.
Voor de Ondernemingskamer heeft Sman Business Value waarderingen uitgevoerd in het kader van diverse omvangrijke uitkoopprocedures zoals Gucci Group N.V. (omzet € 4,9 miljard) en IFCO Systems N.V. (omzet € 1,0 miljard). Voorts adviseert Sman Business Value een twaalftal advocatenkantoren bij de voor de Ondernemingskamer gevoerde procedure inzake de schadeloosstelling van onteigende houders van effecten en overige vermogensbestanddelen van SNS REAAL.