drs. G. (Guido) Rooijackers RC RV

Sman

Guido Rooijackers

Partner

Guido Rooijackers (1970) studeerde financiële bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1995 trad hij in dienst bij R. Sman Advies B.V. en is sindsdien betrokken geweest bij een groot aantal opdrachten. Sedert 2002 is hij partner in de maatschap Sman Business Value.

Guido Rooijackers voltooide de postdoctorale opleiding tot registercontroller aan de Universiteit van Amsterdam met een onderzoek naar de toepassing van ‘ECONOMIC VALUE ADDED’ bij ondernemingswaardering.

In 2001 werd de kwalificatie Register Valuator behaald na afronding van de opleiding Business Valuation aan de Rotterdam School of Management.

Guido Rooijackers volgde de opleiding tot gerechtelijk deskundige aan de Universiteit van Leiden en is sinds die tijd ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen. Hij was van 2006 tot en met 2012 bestuurslid en secretaris van de beroepsvereniging Nederlands Instituut voor Register Valuators.

Guido Rooijackers treedt veelvuldig op als (gerechtelijk) deskundige op het gebied van ondernemingswaardering en economische schadebepaling, onder andere voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. Guido Rooijackers heeft als gerechtelijk deskundige geadviseerd in omvangrijke uitkoopprocedures zoals Gucci en Ifco Systems. Voorts heeft hij samen met mede-vennoot Peter Hoiting, als partij-adviseur een twaalftal advocatenkantoren bijgestaan in de procedure voor de Ondernemingskamer omtrent de schadeloosstelling van beleggers in SNS Reaal.

E. guido.rooijackers@sman.nl
T. 06 – 48 26 05 56