drs. P. (Peter) Hoiting RA RV

Sman

Peter Hoiting

Adviseur

Peter Hoiting (1953) is Register Accountant en Register Valuator en was sinds 2005 tot en met oktober 2021 partner bij Sman Business Value. Na zijn uittreden uit de maatschap blijft hij werkzaam als adviseur ten behoeve van Sman Business Value.

Hij heeft een langjarige ervaring in financiële directiefuncties, zowel op permanente basis als ad-interim, en als bedrijfsadviseur.

Deze functies vervulde hij in diverse bedrijven en bedrijfstakken, onder andere in de detailhandel, bij de groothandel en uitgeverijen, bij logistieke ondernemingen en bij de (semi-)overheid. Zo was hij directeur bij het voormalige Vendex KBB, financieel directeur van Audax, financieel interimmanager/CFO van Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer en laatstelijk financieel directeur ad-interim van ThiemeMeulenhoff. In deze functies deed hij onder meer ruime ervaring op met de koop en verkoop van ondernemingen.

Peter Hoiting was als universitair hoofddocent verbonden aan de postdoctorale opleiding tot Register Controller aan de Vrije Universiteit, en is betrokken bij de begeleiding van student-ondernemingen aan de Hogeschool van Amsterdam.

Peter Hoiting wordt regelmatig benoemd als gerechtelijk deskundige ondermeer in uitkoopprocedures. Verder is hij gezamenlijk met mede-vennoot Guido Rooijackers opgetreden als partij-adviseur voor een twaalftal advocatenkantoren in de procedure voor de Ondernemingskamer omtrent de schadeloosstelling van beleggers in SNS Reaal.

Deze brede ervaring en de gespecialiseerde opleiding Bedrijfswaardering aan de Rotterdam School of Management zijn de basis voor zijn werkzaamheden bij Sman Business Value.

E: peter.hoiting@sman.nl
T: 06 – 53 21 36 65