dr. W. (Wim) Driehuis

Wim Driehuis was na zijn studie economie aan de UvA werkzaam op het CPB op het gebied van conjunctuuranalyse. Hij promoveerde cum laude over dit onderwerp aan de Erasmus Universiteit.

Hij is sinds 1973 als hoogleraar verbonden aan de Economische Faculteit van de UvA alwaar hij achtereenvolgens benoemingen had in macro-economie, marktonderzoek en toegepaste economie.

Wim was daarnaast o.a. directeur van de SEO Economisch Onderzoek, medeoprichter van ACLE (Amsterdam Center for Law and Economics) en werkzaam bij EMIS N.V. en bij PwC met name op het terrein van mededingingsvraagstukken. Na zijn emeritaat was hij als deskundige betrokken bij een groot aantal procedures over bedrijfsschade. Hij publiceerde de afgelopen jaren een aantal kritische artikelen over de methodologie die daarbij wordt gehanteerd.

Op 1 januari 2020 is hij tot Sman Business Value toegetreden als adviseur, en betrokken bij diverse schadeonderzoeken.

E: Wim.Driehuis@sman.nl
T: 020 – 3338630