Sman Business Value Blog

Succesvolle afronding van een transactie

Met de ‘closing’ vlak voor de zomer hebben wij inmiddels de derde acquisitie van Lukoil succesvol mogen voltooien.

Lukoil is een van de grootste verticaal geïntegreerde olie- en gasbedrijven ter wereld en is het tweede grootste private oliebedrijf ter wereld op het vlak van bewezen olie- en gasreserves. De meeste ontginnings- en productieactiviteiten vinden plaats in Rusland, terwijl de belangrijkste grondstoffen zich in West-Siberië bevinden. Lukoil bezit moderne raffinaderijen, gasverwerkingsinstallaties en petrochemische fabrieken in Rusland, Oost-Europa en vroegere Sovjetrepublieken. Het merendeel van de productie van de onderneming wordt op de internationale markt verkocht.

Met een notering aan de Londense beurs is Lukoil een van de meest transparante Russische ondernemingen. LUKOIL is bovendien de enige Russische private oliemaatschappij waarvan het grootste deel in handen is van minderheidsaandeelhouders.

In de Benelux heeft Lukoil onder meer belangen in de raffinaderij in Vlissingen en in de exploitatie van inmiddels 263 tankstations.

De aanvang van onze samenwerking met Lukoil dateert uit 2010. Lukoil had de wens tankstations over te nemen, en zocht een partij die kennis van de Nederlandse oliebranche combineerde met expertise op het vlak van mergers and acquisitions (M&A). Wij werden geselecteerd en kregen als eerste opdracht het maken van een acquisitieplan. Daarop volgde het samenstellen van een ‘long-list’ en daarna ‘short-list’ van mogelijke acquisitie-targets.

Hieruit volgden verschillende gesprekken om partijen te polsen of er interesse bestond ‘om eventueel uw onderneming te verkopen’. Zonder publiekelijk in te kunnen gaan op de details uit die gesprekken, mag inmiddels teruggekeken worden op reeds drie succesvolle acquisities waarmee een netwerk is opgebouwd in zuidelijk en midden Nederland van inmiddels 75 tankstations.

Al kan zich in ieder acquisitietraject een fase voordoen waarin het spannend wordt, en kunnen belangentegenstellingen soms onoverbrugbaar lijken, op dit moment kan worden vastgesteld dat Lukoil als koper in elk van de drie overgenomen ondernemingen op goede voet staat met de verkopers. Uiteraard is dit primair de verdienste van de overnemende organisatie en van de verkopers in kwestie. Maar ook wij zien dit als compliment en als teken van een geslaagde transactie.

Geleidelijk is de aard van onze samenwerking met deze opdrachtgever veranderd. Waar aanvankelijk ons bij iedere belangrijke stap in het acquisitietraject om een advies werd gevraagd, ontstond gaandeweg teamwork. Met toenemende ervaring in acquisitietrajecten aan de zijde van de cliënt, en met ons voortschrijdend inzicht in de mensen en wensen van Lukoil, kon steeds effectiever en efficiënter worden samengewerkt. Wat ons betreft een mooi voorbeeld van hoe wij een M&A traject kunnen oppakken.
Arjen Sparrius

Geschreven door Arjen Sparrius

Indien u meer informatie wilt over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Arjen Sparrius. Hij is bereikbaar via e-mail en +31 (0)20 3338630.

Arjen Sparrius (1962) studeerde bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. In 2005 werd hij Register Valuator. Als partner bij Sman Business Value is hij regelmatig betrokken bij waarderingsvraagstukken en bedrijfsovernames.
Meer over Arjen Sparrius >